تبلیغات
ناگفته های تاریخ ایران - اخبار وبلاگ

ناگفته های تاریخ ایران

تاریخ معلم انسانهاست

ثبت رکورد بازدید جدید وبلاگ 

روز دوشنبه مصادف با پنجم شهریور سال 1392 ، رکورد 111 نفر بازدید از وبلاگ ناگفته های تاریخ ایران ثبت شد . بیشترین بازدید قبلی با 109 نفر بازدید مربوط به تابستان سال 1391 بود که با دو بازدید بیشتر حدود یک سال بعد شکسته شد . امیدواریم با بازدید بیشتر شما رکورد دیگری در بازدید این وبلاگ ثبت شود .
مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،