تبلیغات
ناگفته های تاریخ ایران - درباره کتزیاس ، مورخ یونانی

ناگفته های تاریخ ایران

تاریخ معلم انسانهاست

کتزیاس یا کتسیاس (به یونانی: Κτησίας)‏(به فرانسوی: Ctésias)‏(Ctesias of Cnidus) تاریخ‌نگار و پزشک یونانی بود. وی از شهر کنیدوس از مستعمره‌های یونانی دوری‌ها در آسیای کوچک بود. او میان سال‌های ۴۱۵ تا ۳۹۸ پیش از میلاد، پزشک پروشات همسر داریوش دوم و اردشیر دوم پادشاه هخامنشی بود.

او در ۴۰۱ پیش از میلاد در جنگ میان اردشیر دوم و برادرش کوروش کوچک (جنگ کوناکیسا) همراه اردشیر دوم بوده است. 

او بیست و سه کتاب نگاشته‌است. شش کتاب او دربارهٔ تاریخ ماد و آشور و بابل و شش کتابش دربارهٔ رویدادهای تاریخ ایران از پادشاهی کورش بزرگ تا مرگ خشایارشا و ده کتاب واپسینش دربارهٔ دنبالهٔ تاریخ ایران تا سال ۳۹۸ (پیش از میلاد) که او از ایران رفته‌است می‌باشد. او خود ادعا میکند که در نگارش کتاب‌هایش از دفترهای پادشاهی ایران در شوش یاری می‌گرفته‌است. از کتاب‌هایی که دربارهٔ تاریخ ایران و هندوستان نوشته، چیزی به جز گفتاوردهای نویسندگان یونانی و رومی به جای نمانده‌است. او کتاب‌هایش را با گویش یونانی ایونی نوشته‌است و نوشته‌هایش دربارهٔ تاریخ ایران با نوشته‌های هرودوت در تضاد کامل می باشد. 

فهرست نوشته ها

  • تاریخ ایران
  • تاریخ هند
  • دربارهٔ رودها
  • دربارهٔ کوه‌ها
  • دریانوردی به گرد آسیا

از میان این آثار،ایندیکا و پرسیکا یعنی دو اثر اول،گویا از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار بوده اند. مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،