تبلیغات
ناگفته های تاریخ ایران - احداث کانال سوئز به فرمان داریوش

ناگفته های تاریخ ایران

تاریخ معلم انسانهاست

احداث کانال سوئز به فرمان داریوش

از اقدامات جالب داریوش که ارزش اقتصادی دارد و راهبردی است ، حفر کانال سوئز می باشد که بوسیله ی آن دریای مدیترانه به بحر احمر  یا دریای سرخ بوسیله ی یکی از شعب رود نیل مرتبط می شود . این عمل قبل از داریوش یعنی به سال 609 پیش از میلاد مسیح  توسط نشائو ، پادشاه مصر ، صورت گرفت . اما در زمان داریوش کانال مذکور پر شده بود و داریوش دستور داد تا آن کانال را پاک کنند تا رفت و آمد کشتی ها در بین دو دریای مزبور صورت گیرد . در نتیجه حفریات مصر معلوم شده است که داریوش خود در موقع افتتاح کانال در مصر حضور داشت و در تنگه سوئز ضمن اشیائی که کشف شده است کتیبه ای نیز از داریوش راجع به این کانال به دست آمده است . با ساخت این کانال داریوش دستور داد تا به یادبود این کار عظیم ، لوح سنگی بزرگی در مدخل کانال نصب کنند . یکی از مدارک مهم این لوح اشاره به خلیج همیشه فارس ایران است . در جلوی کتیبه به سه خط میخی پارسی ، بابلی و عیلامی و در پشت آن کتیبه ای به به هیروگلیف مصری حک شده است .

در متن کتیبه آمده است : خدای بزرگ است اهورامزدا که سرزمین را آفرید ،که انسان را آفرید ، که شادی را برای انسان آفرید و داریوش را به پادشاهی برگزید. هم او که به داریوش پادشاهی بزرگ با مردان خوب و اسبان خوب عطا کرد  . منم داریوش ، شاه بزرگ ، شاه تمام مردم ،شاه سرزمین پهناور ، پسر ویشتاسپ هخامنش .

گوید داریوش شاه : من پارسی هستم . به همرهی پارسیان مصر را گشودم ، امر کردم این کانال را حفر کنند ... از رودی که در مصر جاری است و آن را نیل می نامند تا دریائی که از پارس می آید (خلیج پارس ) این کانال حفر شد چنانکه فرمان داده بودم و کشتی ها بوسیله ی این راه آبی از مصر به سوی سرزمین پارس روانه شدند ، چنانکه اراده من بود . 
[ یکشنبه 23 تیر 1392 ] [ 12:50 ب.ظ ] [ علی یوسف الهی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،