تبلیغات
ناگفته های تاریخ ایران - لئونیداس و سیصد تن

ناگفته های تاریخ ایران

تاریخ معلم انسانهاست

لئونیداس و سیصد تن

 خشایارشا به جانشینی داریوش  بزرگ انتخاب شد . گویند او با اینکه قیافه ای زیبا و آراسته ای داشت اما بد خلق و خو بود . او با آنکه به جنگ با یونانیان تمایلی نداشت اما به اصرار اطرافیان برای انتقام شکست ایرانیان در ماراتن برخواست . قوای بحری و بری ایرانی و ملل تحت سلطه ی بلاد پارس همگی بسیج شده بودند تا یونانیان را بر سر جای خود بنشانند . سپاهیان ایران به مدت چهار روز از روی پل معروفی که از روی کشتی ها یا قایقها می گذشت عبور کرده و خشیارشا برای نظاره ی  سپاه خود تختی بر بالای تپه ای گماشته و سپاه خود را نظاره نمود . در کتابی دیگر گفته می شود , شاه بزرگترین کشور آن زمان آنقدر از پیروزی خود در تروموپیل (جنگ تروموپیل ) مطمئن بود که تخت خود را بر بالای یک بلندی گذاشته و نظاره ی جنگ کرد و در آخر هم شکست خورد . و اما ایرانیان  پا به اروپا گذاشته و به  تنگه تروموپیل رسیدند و با سپاهی متشکل از قوم اسپارت که فرمانده اش لئونیداس نام داشت روبرو شد . در مرحله اول به طرز جالبی سپاهیان ایرانیان به دلیل کمبود تجهیزات نظامی شکست خوردند . در یک روایت گفته می شود خشایارشا به راهی از پشت سپاه یونان اطلاع پیدا کرده  و یونانیان از ترس شکست فرار کرده  لئونیداس و سیصد نفر با او باقی می ماند و همگی کشته می شوند . روایت بعدی می گوید سپاه ایران در حین ورود به تنگه با محافظان تروموپیل روبرو شده و آنها را شکست می دهد و با سیصد نفر که احتمالا می خواستند به محافظان بپیوندند مواجه شده و همگی آنها را نابود می سازند . هرودوت مورخ یونانی درباره ی این جنگ اغراق بسیار کرده است . سپس سپاهیان شاهنشاهی قدرتمند ایران به آتن رسیده و آنرا به انتقام آتش زدن سارد (پایتخت قدیم  لیدی ) آنرا آتش زدند و معبد آتنه را نابود کردند . سرانجام خشایارشا به سوی آسیا حرکت کرده و قوای بحری ایران به کلی نابود شد . آتنه یکی از خدایان یونانی معروف به خدای جنگ بود که در معبد آن مجسمه ی بزرگی از او وجود داشت .[ جمعه 11 فروردین 1391 ] [ 11:26 ق.ظ ] [ علی یوسف الهی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،